Scheybeek

Ontwerp voor de aanleg van een nieuwe bedding voor een duinwaterbeekje met aan het einde een doorsnijding van de dijk van het Noordzeekanaal.
In het overstroomgebied achter de dijk mengt zich het zoete duinwater met het brakke water uit het kanaal (estuarium).
De coupure is zo vormgegeven dat de golven van de passerende boten erin worden opgestuwd.

Ontwerp: i.s.m. B plus B
Opdrachtgever: Gemeente Velzen / provincie Noord-Holland
Locatie: Velzen-Noord
Status: ontwerp is op onderdelen uitgevoerd

no01sbsbsbsb